Vznik ObHK

ObHK vznikla transformací z Územní sekce pro rozvoj regionu Třinecka.

Územní sekce pro rozvoj regionu Třinecka vznikla jako odborný poradní orgán nejprve Regionální hospodářské komory, následně po změně názvu Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje v roce 2005. Posláním sekce bylo zastupování, koordinace a prosazování oprávněných zájmů a potřeb podnikatelských subjektů působících v regionu Třinecka. Sekce měla zájem spoluvytvářet pozitivní podnikatelské prostředí v regionu a tím přispět k jeho dalšímu rozvoji.

    Za dobu prvních let působení se podařilo:

  • postupně vybudovat členskou základnu přibližně 40 podnikatelů, kteří se zajímají o regionální dění a chtějí se aktivně podílet na řešení problémů,
  • podpořit Slezskou silniční iniciativu ve snaze o prosazení co nejrychlejšího řešení dopravní situace na silnici I/11, zejména na úseku Bystřice - Oldřichovice finanční sbírkou na zaplacení části projektové dokumentace,
  • připravit celkem tři benefiční akce, které pomohly potřebným v regionu.

Vzhledem k přibývajícímu počtu členů a aktivní vzájemné spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou, došlo v roce 2008 k transformaci Územní sekce pro rozvoj regionu Třinecka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje na Oblastní hospodářskou komoru se sídlem v Třinci. 25. 9. 2008 na 15. setkání Územní sekce pro rozvoj regionu Třinecka se konalo ustavující Oblastní shromáždění, které zvolilo orgány Oblastní hospodářské komory se sídlem v Třinci – představenstvo, předsedu a místopředsedu.

Obsahová náplň

  • Podpora podnikání, dotační příležitosti
  • Spolupráce podnikatelů se zástupci města
  • Spolupráce podnikatelů v regionu Těšínska, Třinecka a Jablunkovska
  • Rozvoj podnikání a podnikatelské infrastruktury v regionu
  • Pomoc potřebných v podobě pravidelných benefičních akcí