Kalendář akcí

Seminář Výběr dodavatele v Operačním programu Podnikání a inovace

Datum: 23.8.2011

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje společně s partnery si Vás dovolují pozvat na seminář „Výběr dodavatele v Operačním programu Podnikání a inovace“, který se uskuteční v úterý 23. srpna 2011 v Ostravě.

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s problematikou výběru dodavatele v OPPI (správný postup, nejčastější chyby atd.).

Datum konání: úterý 23. srpna 2011
Místo konání: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, sál zastupitelstva - C 210

Program:
10:30 – 11:00 prezence
11:00 – 12:00 Výběr dodavatele v OPPI – Kristýna Valentová (Agentura CzechInvest Praha)
12:00 – 12:15 přestávka
12:15 – 13:15 Výběr dodavatele v OPPI – Kristýna Valentová (Agentura CzechInvest Praha)
13:15 – 13:45 dotazy, konzultace

Účastnický poplatek: AKCE JE ZDARMA
Uzávěrka přihlášek: pátek 19. srpna 2011
Přihláška: na webu www.khkmsk-registrace.cz (potvrzení o registraci Vám přijde na e-mail automaticky po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky)
Případné dotazy k registraci na seminář: Markéta Nenzová – tel. 597 479 330, m.nenzova@khkmsk.cz 

Investment & Business Forum 2011

Datum: 22.9.2011 - 23.9.2011

 

Investment & Business Forum 2011
  
Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.
 
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá 12. ročník mezinárodní konference „Investment & Business Forum“, která se uskuteční v Ostravě ve dnech 22. – 23. 9. 2011 v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Součástí této akce je, ve spolupráci s Moravskoslezským automobilovým klastrem, 2. výroční konference projektu AutoNet se zaměřením na udržitelnost automobilového průmyslu, která podporuje výstupy konference IFO a naplňuje její cíle.
Program bude zaměřen na udržení a rozvoj zaměstnanosti v regionu formou rozvoje spolupráce průmyslu s výzkumnými centry v kontextu strategických priorit Evropské unie, České republiky a kraje. Dále bude zahrnuta problematika bezpečnosti, která je předpokladem prosperity regionu.
 
Nosnými tématy jsou představení pilotního projektu v České republice – Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a projednání efektivní spolupráce podnikatelské a akademické sféry formou bilaterálních jednání.
 
Na konferenci vystoupí představitelé vlády České republiky – ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva životního prostředí a ministerstva vnitra, Moravskoslezského kraje a významní představitelé zahraničních institucí: OECD, NATO, Greater Halifax Partnership, Canada, Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu – EU, experti ze Slovenska, Německa, Itálie a dalších zemí.
 
Hlavními partnery konference jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Projekt AutoNet.
 
Další informace a registrační formulář na www.ifo.cz.